Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Στο λογιστικό μας γραφείο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζεστε εσείς και η επιχείρηση σας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε την οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησης σας καθώς και την έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας.

Λογιστικές υπηρεσίες

 • Oργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Tήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Συστάσεις εταιρειών στη Βουλγαρία, Κύπρο κλπ
 • Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
 • Εφαρμογές αναλυτικής λογιστικής(κοστολόγηση)
 • Ενάρξεις – συστάσεις – μετατροπές εταιριών
 • Επιστροφή ΦΠΑ

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Δηλώσεις κτηματολογίου
 • Δηλώσεις ΕΝΦΙΑ
 • Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Εκπροσώπηση στις φορολογικές αρχές
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
 • Παράβολα
 • Αιτήσεις για επιδόματα, βοηθήματα κλπ

Λοιπές υπηρεσίες

 • Έκδοση, διαχείριση και επίβλεψη μισθοδοσίας
 • Εκπροσώπηση στην επιθεώρηση εργασίας, IKA, ΟΑΕΔ
 • Εργατικά - Ασφαλιστικά
 • Διεκπεραίωση συντάξεων ΙΚΑ
 • Αναπτυξιακοί Νόμοι
 • Ε.Σ.Π.Α. (Π.Ε.Π)
 • Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.
 • CRM
 • Δίκτυα - Τηλεφωνικά Κέντρα