Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

1. Προσωπικά Δεδομένα.

H παρούσα ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων και τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κατά εξαίρεση δύναται να γνωστοποιηθούν προσωπικές πληροφορίες των χρηστών στην περίπτωση που υπάρχει η ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες της.

2. Κωδικοί Πρόσβασης.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την παρούσα ιστοσελίδα τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους της παρούσας ιστοσελίδας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

3. Cookies.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και των σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

4. IP Addresses.

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της ιστοσελίδας και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.