Ελέγξατε μήπως η περιοχή που ανήκει το ακίνητό σας υπάγεται στις νέες κτηματογραφήσεις;

Γενικά Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019 6:37 μμ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ώστε να δούμε αρχικά αν υπάγονται τα ακίνητά σας στις νέες κτηματογραφήσεις και να τακτοποιήσουμε τη σχετική δήλωσή σας.