Πότε θα πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ του 2017.

Φορολογικά Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 4:23 μμ

Με τις διατάξεις της νέας τροπολογίας στο νομοσχέδιο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις." ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων φορολογικών θεμάτων και οι ημερομηνίες πληρωμής του ΕΝΦΙΑ για το οποίο: 

Προβλέπεται, ειδικά για το έτος 2017, η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

 

Εν αναμονή λοιπόν και πάντα στη διάθεσή σας.